TWIN4U'S

Nieuws

TWIN4U IS NU LID VAN BESA !

Twin4u is van nu ook lid van BESA.

Historiek van Besa:
De evenementensector heeft de afgelopen tien jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Toch is dit groei- en professionaliseringsproces nog niet voltooid. Vaak stoten bedrijven op problemen, waar ze alleen geen antwoord op vinden. Nieuwe wetgeving opgelegd door Europa, een gebrekkig opleidingskader, een onduidelijke of onaangepaste sociale reglementering, het ontbreken van normeringen en quality labels… het zijn maar enkele van de hindernissen waarmee de event toeleveranciers dagelijks geconfronteerd worden en die een verdere professionalisering bemoeilijken. Enkele belangrijke event toeleveranciers erkenden dit probleem, en sloegen de handen in mekaar voor de oprichting van een broodnodige overkoepelende organisatie: the Belgian Event Suppliers Association (BESA).
Mission Statement:
Het maatschappelijk doel van de vereniging bestaat in:
Behartigen van de belangen van de event toeleveranciers.
Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector.
Nastreven van een kwaliteitslabel.

Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO
BESA is sinds 2013 erkend lid van de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO. Voor meer informatie over deze instelling kan u terecht op hun website: www.hrzkmo.fgov.be